Boka handledning

Biblioteket erbjuder kostnadsfri handledning för studenter och anställda vid Umeå universitet samt personal vid Region Västerbotten.

 1. Välj typ av handledning
 2. Välj tidpunkt för handledning
 3. Slutför bokning
 4. Bokningen klar

Välj typ av handledning

Du kan få hjälp med

Akademiskt skrivande

 • Tips på strategier för att utveckla ditt skrivande
 • Frågor som rör stil, struktur och språk i akademiska texter
 • Boka bara en tid åt gången
 • Om du skriver tillsammans med någon bokar ni en tid och får gemensam handledning
 • Beroende på textens längd och vad vi kommer överens om kan du få handledning 1–3 gånger för en skrivuppgift/uppsats
 • Har du frågor? Välj Söka, skriva och studera i vårt kontaktformulär: Kontakta biblioteket

Vi har just nu ont om bokningsbara tider för akademiskt skrivande på svenska men att alla är välkomna att besöka vår drop-in för akademiskt skrivande.

Informationssökning

 • Gå från sökfråga till sökord och vidare till sökning i databaser/söktjänster
 • Kvalificerad handledning till litteraturöversikt

Muntliga presentationer

 • Upplägg och genomförande av dina muntliga presentationer
 • Respons på din presentation

Referenshantering

 • Frågor kring källhänvisningar i den löpande texten eller referenser i referenslistan
 • Lära dig mer om referenshanteringsprogram eller support för dig som är en avancerad användare
 • Vid handledning i Endnote desktop och EndNote Online välj "Personal vid Medicinska biblioteket" under rubriken "Vem vill du träffa?"

Studieteknik

 • För dig som vill utveckla din studieteknik, vad gäller t ex planering, läsa kurslitteratur, förberedelse inför examinationer eller för dig som halkat efter i dina studier
 • Välj svenska om kursen och uppgifterna är på svenska.
 • Välj engelska om kursen och uppgifterna är på engelska.

Vem vill du träffa?

Umeå universitetsbibliotek erbjuder i första hand handledning via distans via Zoom för studenter och anställda vid Umeå universitet samt anställda vid Region Västerbotten.